امنیت و تکنولوژی به کار رفته در سیستم مدیریت وب سایت

امنیت و تکنولوژی به کار رفته در این سیستم

 • سیستم عامل میزبان لینوکس است که در خصوص امنیت آن نیازی به توضیح نیست.

 • زبان برنامه نویسی 5.4PHP  

 • سرویس دهنده وب یا وب سرور آن Apache HTTP Server که ویژه گی های آن به شرح زیر است :

 1. ورود امن

 2. SSL

 3. Basic Authentication

 4. Digest Authentication

 5. LDAP Authentication

 6. Passport Authentication

 7. Active Directory Authentication

 • بانک اطلاعاتی MySql

 • استفاده از انجین سیستم مدیریت محتوای جوملا

 • امکان ارائه دسترسی ها تا آخرین سطح سایت

 • طراحی بر اساس تکنولوژی ریسپانسیو و لس